CompAK s.r.o.Produkt 2

Produkt Dražitel je zaměřen na více spekulativní či krátkodobé investice. Téměř se v takovýchto případech nesetkáte s nemovitostí, již by bylo výhodné střednědobě či dlouhodobě držet, pronajímat a teprve následně prodat. Nemovitosti, jež jsou nabízeny v rámci tohoto produktu, je ideální co nejdříve po nákupu prodat a maximalizovat tak zisk.

Každý, kdo se někdy zajímal o možnost investice v nemovitostech jistě zná nutné procedury u dražebních jednání či následný postup po úspěšném vydražení. Dražby a jejich přednosti, stejně tak jako úskalí, však přesto probíráme s každým klientem. Méně známý však může být pojem podpultovky realitních kanceláří, jež jsou také v rámci tohoto produktu nabízeny. Pro ilustraci vezměme ukázku vzniku nejčastější podpultovky RK: Na českém realitním trhu je asi 8.000 realitních kanceláří či jejich poboček, téměř všechny inzerují výkup nemovitosti jako jeden ze svých produktů. Na inzerovaný výkup nemovitostí však má prostředky jenom šestina realitních kanceláří, ostatní inzerují výkup jen jako reklamu k získání klienta. Tyto realitní kanceláře mnohdy potřebují do 48 hodin hotovost ke koupi nemovitosti byť za 70%. Tato skutečnost je velmi pěknou investiční možností pro připravené. Buďte připraveni s námi.


© CompAK s.r.o. 2011